Дермато-козметичен център
Плевен и Велико Търново

Цени дерматологични прегледи

ДЕРМАТОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД / Д-р Наталия Димитрова / 29,00 лв
Вторичен преглед 14,00 лв

 

Лоялни клинети, медицински лица получават отстъпка 10% от козметични процедури и 5% от процедури естетитчна дерматология.